Det finns en lag som det går att läsa om på JORDBRUKSVERKETS HEMSIDA (klicka här).  Denna lag gäller ALL AVEL i Sverige och det är ingen skillnad på avel av blandraser eller renrasiga hundar – all avel gäller under samma lag.

Det finns en broschyr som man kan rekvirera ifrån Jordbruksverket, som innehåller vad man har att rätta sig efter. DJURSKYDDSBESTÄMMELSER HUND Du kan läsa den på Internet eller ladda ner men även beställa för att få i brevlådan.

Det är förbjudet enligt Djurskyddslagen att avla på sjuka djur och även på aggressiva och rädda djur.

Det innebär alltså att även för blandrasparningar se till att ALLA (föräldradjur) är undersökta för rasbundna sjukdomar och är det flera raser iblandade, så gäller det att undersöka för ALLA rasernas rasbundna sjukdomar, det är att rätta sig efter djurskyddslagen.

Vårt register är och förblir ett INDIVIDREGISTER och INTE ett AVELREGISTER, även om vi registrerar valpkullar från både renras och blandras.