Masterpoäng är till för de hundar som är registrerade i Blandis Rix Hundregister och är unikt för detta hundregister.

Vi ger poäng för allt man gör med och för sin hund, vilket innebär att man kan få poäng om man går på en föreläsning m.m.

Har man flera hundar och t.ex. går på enskild utbildning, där hund inte ska vara med, så kan man fördela poängen på alla hundarna, alternativt välja vilken hund man vill lägga poängen på. Krav är att det ska gå att styrka att man varit på föreläsning m.m

Blanketter och kopior för beräkningsunderlaget skall skickas till BLANDIS under januari/februari varje kalenderår. Vill man räknas med i Årets Master tik/hane, så skall underlaget finns hos oss senast den 28 februari.

Högsta poäng för ett kalenderår bland de som skickat in = Årets Masterhane resp. Årets Mastertik.

Alla resultat inkl Diplom skickas med e-post för egen utskrift. Pokaler delas ut på vår utställning i maj månad för ÅRETS MASTER.

Masterpoanglista2017