• BR =  Enras
  • BB = Flerras
  • SKK = Svenska Kennel Klubben
  • SHK = Svenska Hund Klubben

Detta har också inneburit att vi ändra våra nummerserier, där ”löpnumret” är unikt enligt följande exempel:

  • BB297:xxxx/2006 = blandrashund
  • BBxxxx = ID-nummer för tatuering
  • BR64:xxxx/2006 = Chihuahua korthårig
  • BRxxxx = ID-nummer för tatuering

XXXX = unikt löpnummer