Skip to main content

Dokument

Våra originalblanketter, som ALLTID följer med vi en registrering.
SLÄKTLEDSBEVIS, ÄGARBEVIS, VETERINÄRINTYG, HUNDÄGARKORT, MASTERPOÄNG (blankett)

Vid valpkullsregistrering, följer ovanstående med till varje valp UTOM ÄGARBEVIS och HUNDÄGARKORT, som skickas till den nya ägaren med email direkt från BLANDIS när vi erhållit Registreringsbevis från säljare/uppfödare. Vi skickar KÖPEAVTAL till VKA (ValpKullsAnsvarig) förtryckta med uppgifterna samt i 2 original – ett för säljare och ett för köparen.

Är hunden vid registreringstillfället under 2 år gammal, så har vi en blankett som heter 2-årskomplettering.