En registrering är bra för hunden, det är en viktig dokumentation, vilket ger hunden en unik identitet = högre status. Blandis hundregister utvecklas hela tiden och registret är ett av de tre (3) som är godkända av JBV, som officiella register. De andra två (2) är – Svenska Kennelklubben och Svenska Hundklubben och de registrerar enbart godkända rasrena hundar. Blandis registrerar alla hundar, t.ex. rasrena som inte får registreras i dessa andra register är t.ex. Bordercollie utan godkänt vallhundsprov. Vi anser att det borde vara obligatoriskt att alla hundar ska vara registrerade med en individbeskrivning, och inte bara i Jordbruksverkets hundägarregister, utan i ett register där man ser hunden och dess status. Syftet med att registrera så många blandraser som möjligt är att för ägaren ska kunna se sin hunds och dess syskons hälsotillstånd, hur de utvecklas osv. Varje hund har sin egen sida där man kan få fram vikt, höjd, färger, tecken m.m.. Många meriterar och tävlar med sina blandraser idag, vilket då registreras in.

Man kan tävla om ”Årets master” då varje registrerad hund samlar poäng genom att aktivera sin hund. Allt man gör för och med sin hund ger Masterpoäng.

Om någon hund skulle bli stulen, rymma eller råka ut för något annat, så finns det en beskrivning av hunden i registret. Om man inte gjort denna registrering utan bara registrerat i JBV (som det är lag på) och som är ett hundägarregister, då ser de bara att det är en blandras. De kan inte få fram om hunden väger 1 kg eller 50 kg, vilken färg den har eller vilken typ av hund det är.

Få ett släktledsbevis till sin hund är ett sätt att man någon gång börjar föra ”stammen” över hunden. Oavsett om du vet vilka hundens föräldrar eller andra förfäder är så är det en start. Inom renras började man också från 0. Och ju fler blandraser, eller de som betraktas som blandraser, registreras desto bättre. Då kan man i framtiden kan få underlag till olika studier på blandrashundar genom att de kan kontrollera gjorda undersökningar på hunden och få fram statistik som är någorlunda korrekt. Detta register innebär inte att vi är för ohejdad blandrasavel, utan vi anser att enbart genom att registrera individer med en beskrivning, har man möjlighet att styra och på sikt få kontroll över denna form av avel, så att alla följer djurskyddslagen.