Vi har genom åren utvecklat lite koder för våra registreringar, så att man med dessa kan förstår antal raser, vikt, storlek m.m.