Vi har upp till en leveranstid på upp till 15 vardagar (= tre (3) veckor).

Ägarbevis som ändras i för valpkullar skickas med email

Nya SLÄKTLEDSBEVIS som man betalar 124 kr för, skickar vi per post. 

Felaktigheter begångna av BLANDIS, ändras och skickas per post, så snart vi hinner.