• J = Jakthundstyp
  • V = Vallhundstyp
  • S = Sällskapshundstyp
  • H = Herdehundstyp
  • B = Bruks-, Bergs- & Gårdshundstyp
  • F = Fågelhundstyp
  • T = Terriertyp
  • P = Polar- & Spetshundstyp
  • X = Typen går inte alls att bestämma

Exempel: BB297S2:xxxx/2009 = Flerrashund av Jakthundstyp upp till 3 kg.

OBS! Det finns rasrena hundar i Sverige, som inte är godkända av SKK/FCI för registrering och Jordbruksverket har inga ”raskoder” för dessa. När de blir inregistrerade i Blandis Hundregister, så får de nummer efter blandraskoden ”297”, men i Blandis bokstavskod blir det BR och betyder alltså ”Blandis Enashund”. En rashund ej godkänd för registrering i SKK/FCI får nummerserier enligt Jordbruksverkets kodsystem för enrashundar.

Exempel: BR64:xxxx/2006 (=Chihuahua)