Skip to main content

Allt om Master

I FILARKIVET i MENYN hittar ni MASTERLISTAN, som en pdf,  vad man får poäng för m.m. Skriv gärna ut den.

Första poängår är det kalenderår man registrerar sin hund i Blandis Rix Hundregister. Man får en blankett med bland dokumenten för registreringen. Denna blankettskall skickas in till Blandis Rix Hundregister. Det är viktigt att man skickar in senast den sista februari för att vara med i Årets tik/hane, men man kan skicka in när som helst får att få sina poäng och titlar.

OBS! Det som ska skickas är det man gjort året innan januari/februari.

Lite titlar har vi för dessa hundar beroende på antal poäng enligt följande;

G1, G2, G3 = Gesäll1, Gesäll2, Gesäll 3
M1, M2, M3 = Master1, Master2, Master3
SM1, SM2, SM3 = Swedish Master1, Swedish Master2, Swedish Master3.
DiM = Diamantmaster
Vi korar också varje år ÅRETS TIK och ÅRETS HANE och det är de som har samlats högst poäng under ett kalenderår. Det år man registrerar sin hund är det första beräkningsåret, men man får räkna från 1/1 – 31/12 oavsett när under året man registrerade sin hund.

Denna pokal delas ut till våra vinnare.

Tanken bakom MASTER är att när hunden gått över Regnbågsbron, så kan man i poängen utläsa att detta varit en väl stimulerad och väl omhändertagen hund.

Mastertikar – kommer länk snart
Masterhanar – kommer länk snart

MASTER

Masterpoäng är till för de hundar som är registrerade i Blandis Rix Hundregister och är unikt för detta hundregister.

Vi ger poäng för allt man gör med och för sin hund, vilket innebär att man kan få poäng om man går på en föreläsning m.m.

Har man flera hundar och t.ex. går på enskild utbildning, där hund inte ska vara med, så kan man fördela poängen på alla hundarna, alternativt välja vilken hund man vill lägga poängen på. Krav är att det ska gå att styrka att man varit på föreläsning m.m

Blanketter och kopior för beräkningsunderlaget skall skickas till BLANDIS under januari/februari varje kalenderår. Vill man räknas med i Årets Master tik/hane, så skall underlaget finns hos oss senast den 28 februari.

Högsta poäng för ett kalenderår bland de som skickat in = Årets Masterhane resp. Årets Mastertik.

Alla resultat inkl Diplom skickas med e-post för egen utskrift. Pokaler delas ut på vår utställning i maj månad för ÅRETS MASTER.

Masterpoanglista2017

Förkortningar

 • BR =  Enras
 • BB = Flerras
 • SKK = Svenska Kennel Klubben
 • SHK = Svenska Hund Klubben

Detta har också inneburit att vi ändra våra nummerserier, där ”löpnumret” är unikt enligt följande exempel:

 • BB297:xxxx/2006 = blandrashund
 • BBxxxx = ID-nummer för tatuering
 • BR64:xxxx/2006 = Chihuahua korthårig
 • BRxxxx = ID-nummer för tatuering

XXXX = unikt löpnummer

Raskoder

 • Raskod: 1 = 1 ras
 • Raskod: 2 = 2 raser 50/50
 • Raskod: 3 = 2 raser 25/75 samt övriga variationer i %
 • Raskod: 4 = 3 raser 25/25/50 samt övriga variationer i %
 • Raskod: 5 = 4 raser 25/25/25/25 samt övriga variationer i %
 • Raskod: 6 = 5 raser alla variationer i %
 • Raskod: 7 = 6 raser alla variationer i %
 • Raskod: 8 = 7 raser alla variationer i %
 • Raskod: 9 = 8 raser och därutöver samt alla variationer i %
 • Raskod: 10 = Omplaceringar, Okända raser, Importer, fler än 9 raser

Procentsatser

De %-satser som finns med i våra registreringar, säger absolut ingenting om hur hunden blir/är utan enbart var i leden man började blanda in andra raser.

En renrasig hund är 100% av en (1) ras och en med två (2) raser är 50% av varje, tre (3) raser är 75%/25% osv.

Det kan vara så att en hund som en ras i sig med 6,25% är just den rasen, som slår igenom i hundens beteende och utseende.

Hundtyper

 • J = Jakthundstyp
 • V = Vallhundstyp
 • S = Sällskapshundstyp
 • H = Herdehundstyp
 • B = Bruks-, Bergs- & Gårdshundstyp
 • F = Fågelhundstyp
 • T = Terriertyp
 • P = Polar- & Spetshundstyp
 • X = Typen går inte alls att bestämma

Exempel: BB297S2:xxxx/2009 = Flerrashund av Jakthundstyp upp till 3 kg.

OBS! Det finns rasrena hundar i Sverige, som inte är godkända av SKK/FCI för registrering och Jordbruksverket har inga ”raskoder” för dessa. När de blir inregistrerade i Blandis Hundregister, så får de nummer efter blandraskoden ”297”, men i Blandis bokstavskod blir det BR och betyder alltså ”Blandis Enashund”. En rashund ej godkänd för registrering i SKK/FCI får nummerserier enligt Jordbruksverkets kodsystem för enrashundar.

Exempel: BR64:xxxx/2006 (=Chihuahua)

Våra koder

Vi har genom åren utvecklat lite koder för våra registreringar, så att man med dessa kan förstår antal raser, vikt, storlek m.m.