Skip to main content

Raskoder

 • Raskod: 1 = 1 ras
 • Raskod: 2 = 2 raser 50/50
 • Raskod: 3 = 2 raser 25/75 samt övriga variationer i %
 • Raskod: 4 = 3 raser 25/25/50 samt övriga variationer i %
 • Raskod: 5 = 4 raser 25/25/25/25 samt övriga variationer i %
 • Raskod: 6 = 5 raser alla variationer i %
 • Raskod: 7 = 6 raser alla variationer i %
 • Raskod: 8 = 7 raser alla variationer i %
 • Raskod: 9 = 8 raser och därutöver samt alla variationer i %
 • Raskod: 10 = Omplaceringar, Okända raser, Importer, fler än 9 raser

Procentsatser

De %-satser som finns med i våra registreringar, säger absolut ingenting om hur hunden blir/är utan enbart var i leden man började blanda in andra raser.

En renrasig hund är 100% av en (1) ras och en med två (2) raser är 50% av varje, tre (3) raser är 75%/25% osv.

Det kan vara så att en hund som en ras i sig med 6,25% är just den rasen, som slår igenom i hundens beteende och utseende.

Hundtyper

 • J = Jakthundstyp
 • V = Vallhundstyp
 • S = Sällskapshundstyp
 • H = Herdehundstyp
 • B = Bruks-, Bergs- & Gårdshundstyp
 • F = Fågelhundstyp
 • T = Terriertyp
 • P = Polar- & Spetshundstyp
 • X = Typen går inte alls att bestämma

Exempel: BB297S2:xxxx/2009 = Flerrashund av Jakthundstyp upp till 3 kg.

OBS! Det finns rasrena hundar i Sverige, som inte är godkända av SKK/FCI för registrering och Jordbruksverket har inga ”raskoder” för dessa. När de blir inregistrerade i Blandis Hundregister, så får de nummer efter blandraskoden ”297”, men i Blandis bokstavskod blir det BR och betyder alltså ”Blandis Enashund”. En rashund ej godkänd för registrering i SKK/FCI får nummerserier enligt Jordbruksverkets kodsystem för enrashundar.

Exempel: BR64:xxxx/2006 (=Chihuahua)

Info Valpkullsregistrering

REGISTRERA EN VALPKULL

Det finns även för valpkullsregistrering tre (3) möjligheter att registrera hund i vårt hundregister och det är

 1. Fyll i det formulär och skicka direkt en beställning över internet och email. Detta finns på denna sida under ”Formulär”. Vi bekräftar alltid en beställning över internet inom 3 dagar, så det är viktigt med en korrekt emailadress. I bekräftelsen finns betalningsinformation. Ert IP-nummer sparas för vår bekräftelse på att ni har godkänt beställningen och förstått att den är bindande.
 2. Skriva ut vårt ”Registreringsunderlag” , detta finns på denna sidas FILARKIV
 3. Skicka ett email till  info@blandis.se så sänder vi ett svarsemail med uppgifter vi vill ha för att genomföra en registrering, som ni kan ”svara” på

När man beställer en valpkullsregistrering och vill ha alla handlingar, när valparna ska levereras, så har vi upp till 3 veckors leveranstid efter betalningen är bokförd på vårt bankkonto. Det innebär att man borde ha gjort sin beställning senast när valparna är fyra (4) veckor gamla.

OBS! Modertiken ska ALLTID registreras tillsammans med valpkullen, om hon inte är registrerad i BLANDIS.

De handlingar som skickas med är i stort sett desamma som vid enskild hundregistrering. Skillnaden är att det skickas ett REGISTRERINGSBEVIS Detta registreringsbevis ska uppfödaren skicka till oss med uppgifter om köparen till en viss valp och det är också noga med att skriva in det chipnummer valpen har fått vid veterinärbesiktningen.

Vi utfärdar ett UPPFÖDARKORT med ett unikt löpnummer 3:XXXX. I slutet av 2017 hade vi registrerat 308 uppfödare.

Vi skickar följande till varje registrerad valp: SLÄKTLEDSBEVIS, VETERINÄRINTYG, ÄGARBEVIS, REGISTRERINGSBEVIS, KÖPEAVTAL (med valpens namn och uppfödare förtryckt i två (2) original, 2-ÅRSKOMPLETTERING, MASTERBLANKETT, MASTERLISTA, VKA-KORT (= ”uppfödarkort = gäller ett (1) år efter betalning för aktuell valpkull).

När vi fått in REGISTRERINGSBEVIS, så lägger vi in de nya ägarna i registret,
Vi emailar sedan ÄGARBEVIS och HUNDÄGARKORT till de nya ägarna-

Avgiften för en VALPKULLSREGISTRERING är 100 kr för varje valp om man har ett VKA-nummer
Fr.o.m. 2018 är det 150 kr per valp om man INTE har ett VKA-nummer

Är inte mamman till valpkullen registrerad i SKK, SHK eller BLANDIS, så ska hon registreras samtidigt med valpkullen och då är kostnaden för henne 200 kr. Ni bör fylla i en separat beställning på mamman, annars använder vi de uppgifter, som finns i beställningen av valpkullen om inget registreringsnummer står med i beställningen av valpkullsregistrering.

Det är GRATIS att annonsera VALPKULLEN i vår ANNONSMARKNAD på Facebook …. Det ska framgå att valparna är registrerade i BLANDIS i annonstexten, för att vi ska godkänna den.

Vi tillhandahåller muntlig valpförmedling för de valpar, där vi har sett intygen på alla gjorda undersökningar på föräldradjuren. Dels har vi önskelista från de som hört av sig, men det kommer ju också in förfrågningar.

Gå till vårt formulär för att registrera genom att klicka på denna LÄNK