Skip to main content

Förkortningar

 • BR =  Enras
 • BB = Flerras
 • SKK = Svenska Kennel Klubben
 • SHK = Svenska Hund Klubben

Detta har också inneburit att vi ändra våra nummerserier, där ”löpnumret” är unikt enligt följande exempel:

 • BB297:xxxx/2006 = blandrashund
 • BBxxxx = ID-nummer för tatuering
 • BR64:xxxx/2006 = Chihuahua korthårig
 • BRxxxx = ID-nummer för tatuering

XXXX = unikt löpnummer

Raskoder

 • Raskod: 1 = 1 ras
 • Raskod: 2 = 2 raser 50/50
 • Raskod: 3 = 2 raser 25/75 samt övriga variationer i %
 • Raskod: 4 = 3 raser 25/25/50 samt övriga variationer i %
 • Raskod: 5 = 4 raser 25/25/25/25 samt övriga variationer i %
 • Raskod: 6 = 5 raser alla variationer i %
 • Raskod: 7 = 6 raser alla variationer i %
 • Raskod: 8 = 7 raser alla variationer i %
 • Raskod: 9 = 8 raser och därutöver samt alla variationer i %
 • Raskod: 10 = Omplaceringar, Okända raser, Importer, fler än 9 raser

Procentsatser

De %-satser som finns med i våra registreringar, säger absolut ingenting om hur hunden blir/är utan enbart var i leden man började blanda in andra raser.

En renrasig hund är 100% av en (1) ras och en med två (2) raser är 50% av varje, tre (3) raser är 75%/25% osv.

Det kan vara så att en hund som en ras i sig med 6,25% är just den rasen, som slår igenom i hundens beteende och utseende.