Verksamhet  sedan 1 juli 1993 
Uppdaterat 2019 = 5912 hundar i registret
Sidan handlar enbart  om Hundregistret.

Vår logotype ska finnas på ALLA dokument över registrerade hundar i BLANDIS HUNDREGISTER.