Verksamhet  sedan 1 juli 1993 
Uppdaterat 2019-03-22 = 5909 hundar i registret
Sidan handlar enbart  om Hundregistret.