Verksamhet  sedan 1 juli 1993 – 25 års JUBILEUM 2018
Statistik 2018-11-22 = 5907 hundar i registret
Sidan handlar enbart  om Hundregistret.