Verksamhet  sedan 1 juli 1993 
Uppdaterat 2019 = 5910 hundar i registret
Sidan handlar enbart  om Hundregistret.