Verksamhet  sedan 1 juli 1993 
Statistik 2018-12-31 = 5907 hundar i registret
Sidan handlar enbart  om Hundregistret.