Verksamhet  sedan 1 juli 1993 
Uppdaterat 2019 = 5914 hundar i registret

BLANDIS HUNDREGISTER LÄGGS VILANDE FR.O.M. 2019-10-01 OCH TILLS VIDARE: Ni kommer får information när det finns möjlighet att tegistrera igen. Frågor detta kan ni få svar på genom email till info@blandis.se